Address:No.129 Huizhan Road, Dalian 116023, China

  Email:inquiries@dce.com.cn  Mr. Zhao ( Zhao Jin Peng ), Market Development Department (Global Business Development Department)

  Tel:86-411-84808185 Ms Ke (Ke Yan), 86-411-84808226 Mr. Zhao (Zhao Jin Peng)

Address : No.129 Huizhan Road, Dalian 116023, China
Tel : 86-411-84808226
Email : inquiries@dce.com.cn Support IPv6
TOP